Kilka słów o nas, czyli o redaktorach "Naszej Parafii".

Aktualnie w skład redakcji wchodzi piętnaście osób. Pracujemy nad redakcją każdego numeru gazetki, nie ograniczając się do napisania kilku artykułów i ich wydrukowania, lecz z wielką pieczołowitością dobieramy odpowiednie teksty, aby przekazać parafianom to, co istotne. Żeby z lektury, o której mowa, czytelnik "wyniósł" jak najwięcej.

Bardzo mile widziane są artykuły naszych Parafian, bo jak sama nazwa mówi jest to pismo redagowane przez parafian obydwu obornickich parafii: NSPJ oraz świętych Judy Tadeusza i Antoniego Padewskiego, a nie tylko przez kilka osób. My - redakcja czuwamy nad organizacją, składem i drukiem gazetki.

 

OTO NASZ SKŁAD:

 

Robert Wrzesiński - redaktor naczelny

ks. Przemysław Marszałek SDS

ks. Włodzimierz Szydłowski SDS

Aldona Dudek - korekta

Grzegorz Czerkas

Alina Gołecka

Monika Pawlak

Małgorzata Pawlak- sekretarz redakcji

Zbigniew Stachurski

Barbara Wrzesińska

Dorota Nikiporczyk - webmaster

 

Kontakt z redakcją: