Kronika Obornickich Parafii

Rok 2008
Rok 2009

 

 

Rok 2008

...

11 czerwca o godz. 18.30 z inicjatywy Akcji Katolickiej została odprawiona Msza św. z homilią w stałych comiesięcznych intencjach.

12 czerwca dzieci pierwszokomunijne, wraz katechetą, rodzicami i wychowawcami, pielgrzymowały do sanktuarium maryjnego w Licheniu. W programie pielgrzymki znalazło się miejsce na uroczystą Mszę św., spotkanie z biskupem i zwiedzanie sanktuarium.

13 czerwca w liturgii Kościoła wspominaliśmy św. Antoniego Padewskiego, który jest jednym z patronów parafii. Suma odpustowa odbyła się w niedzielę 15 czerwca. Przewodniczył jej i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Dariusz Zielonka SDS. W uroczystości odpustowe wpisała się również sobotnia Msza św. w intencji czcicieli św. Antoniego z Czabarówki i Husiatyna.

W dniach 14-15 czerwca (sobota - niedziela) odbyła się pielgrzymka młodzieży do Matki Bożej Częstochowskiej na X Spotkanie Młodych. W pielgrzymce wzięły udział 22 osoby wraz z ks. Wiesławem Waldonem. Wyjazd zorganizowało obornickie Koło Przyjaciół Radia Maryja. Dziękujemy Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Obornikach Śląskich za finansowe wsparcie tej pielgrzymki.

16 czerwca dzieci pierwszokomunijne wraz z najbliższymi, panią katechetką i ks. Maciejem Borowskim uczestniczyły w pielgrzymce autokarowej do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Licheniu.

16 czerwca w czasie wieczornej Mszy św. zainaugurowano Rok Ojca Jordana.

W dniach od 16 do 18 czerwca ministranci z naszej parafii pod opieką ks. Michała Owczarka wzięli udział w turnieju piłki nożnej dla służby liturgicznej z salwatoriańskich parafii w Polsce i na Węgrzech. Turniej odbywał się na boisku w Krakowie-Zakrzówku.

17 czerwca schola dziecięca wraz z p. Jolą Janikowską uczestniczyła w spektaklu „Jezioro łabędzie” w Operze Wrocławskiej.

20 czerwca był ostatnim dniem roku szkolnego 2007/2008. Dzieci i młodzież naszej parafii uczestniczyli w tym dniu o godz. 8.00 we Mszy św. z kazaniem okolicznościowym.

20 czerwca o godz. 18.30 Mszą św. z homilią w stałych intencjach rozpoczęło się kolejne spotkanie modlitewne Koła Przyjaciół Radia Maryja. Po Mszy św. została odmówiona modlitwa różańcowa.

21 czerwca odbył się wyjazd autokarowy do Częstochowy zorganizowany przez Akcję Katolicką w ramach kolejnej Pielgrzymki Archidiecezji Wrocławskiej do Matki Bożej Jasnogórskiej.

21 czerwca odbył się wyjazd scholi dziecięcej i ministrantów wraz z księżmi opiekunami do kina we Wrocławiu na film „Opowieści z Narnii – Książę Kaspian”.

1 i 22 czerwca przeprowadzone zostały przykościelne zbiórki pieniężne przeznaczone na wakacyjny wyjazd liturgicznej służby ołtarza i liturgicznej scholi dziecięcej.

22 czerwca po raz ostatni w tym roku szkolnym została odprawiona Msza św. z udziałem młodzieży o godz. 19.00.

Przez cały czerwiec, codziennie o 18.00, odprawialiśmy w naszym kościele nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

1 lipca w naszej parafii powstała nowa Grupa Różańcowa, do której należą rodzice zatroskani o przyszłość swoich dzieci. Przez modlitwę wypraszają potrzebne łaski i Bożą opiekę dla swoich pociech, często zagubionych w dzisiejszym świecie. Obecnie istnieje jedna pełna róża, kilka osób brakuje do stworzenia róży drugiej. Jeśli są jeszcze rodzice gotowi podjąć się takiego zadania, to prosimy o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej.

21 września odbyło się spotkanie inaugurujące tegoroczne przygotowanie do sakramentu bierzmowania, które prowadził ks. Maciej Figarski.

27 września została odprawiona Msza Święta w intencji osób starszych i chorych połączona z obrzędem sakramentu namaszczenia chorych. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Krystian Kolba.

28 września, w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej – Trzebnica 2008, odbył się w naszym kościele spektakl pt. „Słowo Herberta”. Wystąpili Krzysztof Kolberger (recytacja) i Robert Grudzień (organy).

1 października o godz. 18.30 została odprawiona Msza św. w intencji wspólnoty rodziców tworzących grupę Żywego Różańca ofiarowanego za swoje dzieci.

5 października oficjalnie rozpoczęto przygotowania do uroczystości I Komunii Świętej. Kapłanem odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci jest ks. Krystian Kolba.

5 października o godz. 17.00 w Domu Katolickim został wyświetlony film dokumentalny o życiu św. Joanny Beretty Molli – patronki rodzin.

12 października wspólnota parafialna skupiona przy kościele „przy Trzebnickiej”, przeżywała peregrynację relikwii św. Joanny Beretty Molli.

13 i 14 października gościliśmy w parafii NSPJ relikwie św. Joanny Beretty Molli – patronki rodziny. Relikwie św. Joanny powitaliśmy w poniedziałek o godz. 18.00. O godz.18.30 została odprawiona uroczysta Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich i specjalnym błogosławieństwem. O 20.00 odbyło się nabożeństwo różańcowe w intencji rodzin naszej parafii i błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa, o 21.00 Apel Jasnogórski, a następnie czuwanie wspólnoty Żywego Różańca rodziców modlących się w intencji swoich dzieci. Drugi dzień peregrynacji relikwii rozpoczęliśmy o 6.30 Godzinkami ku Czci NMP. O 7.00. została odprawiona Msza św. w intencji przeżywających kryzysy rodzin naszej parafii, natomiast od godz. 8.00 do 17.00 była możliwość indywidualnej modlitwy. O godz. 17.00 nabożeństwem różańcowym zakończyliśmy czas nawiedzin relikwii św. Joanny w naszej parafii.

14 października odbyło się spotkanie Forum Katolików Świeckich. Przedmiotem rozważań był „List do rodzin” Jana Pawła II. Inspiracją do wyboru tego dokumentu było nawiedzenie parafii przez relikwie św. Joanny Beretty Molli.

17 października odbyło się comiesięczne spotkanie modlitewne organizowane przez Koło Przyjaciół Radia Maryja. O godz. 18.00 zostało odprawione nabożeństwo różańcowe, a następnie Msza św. w intencji Ojczyzny, Kościoła, Ojca Św., kapłanów, Radia Maryja i Telewizji Trwam.

19 października rozpoczął się Tydzień Misyjny. Składka zebrana w tym dniu przeznaczona została na pomoc misjom. Modlitwa w czasie nabożeństw różańcowych była duchową ofiarą dla misjonarzy.

22 października o godz. 19.15 w Domu Katolickim odbyło się spotkanie kręgu biblijnego prowadzone przez ks. Macieja Borowskiego.

23 października obchodzono uroczystości odpustowe ku czci św. Apostoła Judy Tadeusza – jednego z patronów parafii. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Tomasz Raćkos SDS. Współorganizatorami uroczystości byli pracownicy obornickiego nadleśnictwa.

31 października już po raz trzeci młodzież zorganizowała inscenizację i czuwanie przed uroczystością Wszystkich Świętych. Tegoroczny temat czuwania brzmiał: „Anioły do mnie wysyłaj”. Całość zwieńczyła uroczysta Msza święta o północy.

31 października w parafii NSPJ zakończyliśmy tegoroczne nabożeństwa różańcowe dla dzieci. Odbywały się one przez cały październik od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. Zaproponowane przez redakcję „Małego Gościa Niedzielnego” hasło tegorocznych nabożeństw to „Linia życia. Wielka modlitwa dzieci za najmniejsze dzieci”. Modliliśmy się w intencji dzieci nienarodzonych, aby mogły się szczęśliwie urodzić i dobrze żyć.

W tegorocznej październikowej edycji Ligi Mistrzów zwyciężyły po raz kolejny dzieci z klasy 4a ze Szkoły Podstawowej nr 2. Gratulujemy!

31 października o godz. 18.30 została odprawiona Msza św. w intencji wspólnoty żywego różańca rodziców oraz ich dzieci.

1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych o godz. 12.15 została odprawiona Msza św. koncelebrowana na cmentarzu w intencji zmarłych parafian oraz zmarłych spoczywających na obornickich cmentarzach.

2 listopada we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych o godz. 15.00 na cmentarzu odbyła się procesja do pięciu stacji i nabożeństwo w intencji wszystkich zmarłych.

16 listopada po Mszy świętej o 12.30. uczniowie klasy 6a ze Szkoły Podstawowej nr 3 wraz ze swoim katechetą zaprezentowali inscenizację pt. „Jan Paweł II – Wychowawca młodych”. Przedstawienie związane było z 30. rocznicą wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

23 listopada przeżywaliśmy ostatnią niedzielę w roku liturgicznym. Był to jednocześnie dzień liczenia wiernych. Takie dane (dostępne na stronie internetowej parafii) pozwalają duszpasterzom lepiej poznać swoją parafię i zaplanować działania duszpasterskie na kolejny rok.

Niedziela Chrystusa Króla stała się dniem inauguracji nowej strony internetowej parafii „przy Trzebnickiej”. Ma ona poprawić komunikację we wspólnocie. Oprócz spełniania funkcji informacyjnej stwarza możliwość zaprezentowania myśli i twórczości parafian. Adres strony: www.judaiantoni.pl

30 listopada w czasie zbiórki na dożywianie dzieci Akcja Katolicka przy JT i AP zebrała 1866,42 zł (w tym w Golędzinowie 65,81 zl i w Kowalach 45 zł).

30 listopada w czasie zbiórki na dożywianie dzieci Akcja Katolicka przy NSPJ zebrała 657,49 zł.

1 grudnia o godz. 18.30 w kościele NSPJ została odprawiona Msza św. w intencji wspólnoty żywego różańca rodziców i ich dzieci.

7 grudnia przeprowadzono przykościelną zbiórkę pieniężną przeznaczoną na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Akcja Katolicka przy JT i AP zebrała 2773,26 zł ( w tym w Golędzinowie 52 zł a w Kowalach 38,50 zł. Przy NSPJ Akcja Katolicka zebrała 1040,16 zł.

6-7 grudnia, Ks. Krystian Kolba SDS – przełożony wspólnoty zakonnej, uczestniczył w głównych uroczystościach jubileuszowych związanych z „Rokiem Ojca Jordana”. Odbyły się one w domu zakonnym Salwatorianów w Trzebini.

W dniach od 7 do 10 grudnia odbywały się w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Jerzy Madera SDS ze wspólnoty w Bielsku-Białej.

11 grudnia, Ks. Franciszek Jadamus SDS – proboszcz parafii, uczestniczył w „Wigilii dla Ciebie”. Wieczerza wigilijna dla osób potrzebujących została zorganizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Obornicki Ośrodek Kultury.

12 grudnia panie z Parafialnego Zespołu „Caritas” wydawały w Domu Katolickim, artykuły spożywcze dla osób potrzebujących.

12 grudnia o godz. 18.30 z inicjatywy Akcji Katolickiej została odprawiona Msza św. z homilią w stałych comiesięcznych intencjach.

13 grudnia dziesięciu delegatów z Obornik Śląskich wzięło udział w Sympozjum Akcji katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej we Wrocławiu w kościele św.św. Piotra i Pawła.

14 grudnia zorganizowano kwestę charytatywną pod hasłem: „Przywróć uśmiech Marioli”. Zebrane pieniądze zostały przekazane na niezbędną rehabilitację młodej dziewczyny, która uległa poważnemu wypadkowi. Szczegółowe informacje na stronie: www.sc.org.pl/projekty/naratunek/mariolamokrzycka.

W dniach od 14 do 19 grudnia wspólnota parafialna przeżywała rekolekcje adwentowe. Wygłosił je ks. Rafał Ziajka SDS – duszpasterz młodzieży i dyrektor Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań.

18 grudnia po Mszy św. wieczornej odbyło się spotkanie opłatkowe członków Rady Parafialnej.

19 grudnia o godz. 18.00 nabożeństwem różańcowym rozpoczęło się kolejne spotkanie modlitewne Koła Przyjaciół Radia Maryja, a następnie o 18.30 została odprawiona Msza św. w stałych comiesięcznych intencjach.

W okresie Adwentu kilkadziesiąt dzieci wzięło udział w Roratach. W tym roku przewodnikiem duchowym był św. Paweł. Najmłodsi i ich rodzice wysłuchali serii konferencji, które przybliżały sylwetę Apostoła i włączyli się realizację zadań o charakterze apostolskim. Zorganizowano również konkurs na najładniejszą książeczkę o św. Pawle.

Grupa dzieci z parafii JT i AP uczestniczących w Roratach wzięła udział w konkursie Piszemy książkę. Należało zilustrować losy św. Pawła, który był duchowym przewodnikiem w adwentowych przygotowaniach.

Kulminacyjnym punktem obchodów Świąt Bożego Narodzenia były Msze święte pasterskie, które zgromadziły wielu parafian i gości. Wspólny śpiew kolęd, słuchanie słowa Bożego i przyjęcie Eucharystii przez bardzo wielu wiernych sprawiły, że było to wyjątkowe spotkanie. W parafii JT i AP młodzież przygotowała  żywą szopkę.

powrót do góry

Rok 2009

1 stycznia o godz. 18.30 w parafii NSPJ została odprawiona Msza św. w intencji wspólnoty różańcowej rodziców i ich dzieci.

4 stycznia w czasie zbiórki przeprowadzonej przez Akcję Katolicką na dożywianie dzieci zebrano: w parafii JT i AP  2370,88 zł, w tym 41,30 zl w Kowalach i 70,70 zł w Golędzinowie, w parafii NSPJ 824,81 zł.

10 stycznia Akcja Katolicka zorganizowała uroczystość opłatkową dla wszystkich grup naszej parafii i sponsorów. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00
Mszą świętą, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Marian Biskup archidiecezjalny moderator Akcji Katolickiej, po Mszy świętej odbyło się spotkanie opłatkowe w SP nr 2.

11 stycznia dzieci ze SP nr 3 razem z katechetą P. Adamem Politowiczem zaprezentowały jasełka bożonarodzeniowe.

16 stycznia odbyło się comiesięczne spotkanie modlitewne Koła Przyjaciół Radia Maryja. O godz. 18.00 modlitwa różańcowa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, a o 18.30 została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny, Kościoła, Ojca świętego, kapłanów, Radia Maryja, Telewizji Trwam i ofiarodawców.

W dniach od 2 do 20 stycznia odbyły się doroczne odwiedziny duszpasterskie. Kapłani spotkali się z wielką życzliwością ze strony parafian. To doświadczenie pozwoli lepiej zaplanować działania duszpasterskie w rozpoczętym roku. Pragniemy serdecznie podziękować za życzliwe przyjęcie, za wspólną modlitwę i rozmowę, a także za ofiary złożone z tej okazji.

1 lutego Akcja Katolicka przeprowadziła zbiórkę pieniężną przeznaczoną na dożywianie dzieci z ubogich rodzin. Zebrano 2164,49 zł, w tym w Kowalach 38 zł i w Golędzinowie 181,80 zł.

1 lutego o godz. 18.30 w parafii NSPJ została odprawiona Msza św. w intencji wspólnoty różańcowej rodziców i ich dzieci. Zebrano 747 zł.

Również 1 lutego o godz. 17.00 w Domu Katolickim z inicjatywy Akcji Katolickiej odbyła się projekcja filmu pt. „Świadectwo o życiu Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II, zrealizowany na podstawie wspomnień kard. S. Dziwisza.

9 lutego odbyła się pielgrzymka autokarowa członków i sympatyków Koła Przyjaciół Radia Maryja do parafii p.w. św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu na spotkanie Rodziny Radia Maryja.

11 lutego 2009 z okazji wspomnienia NMP z Lourdes i Światowego Dnia Chorego o godz. 10.00 została odprawiona Msza św., podczas której osobom starszym i chorym udzielono sakramentu Namaszczenia Chorych oraz specjalnego błogosławieństwa.

13 lutego o godz. 18.30 została odprawiona Msza św. w intencjach: o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II, o jedność Kościoła w Polsce, za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów, kapłanów i Akcję Katolicką.

W dniach 16-20 lutego obradowała Kapituła Salwatorianów. W trakcie Kapituły wybrano nowy zarząd, w skład którego wszedł ks. Sławomir Noga jako Sekretarz Prowincjalny. Nowa funkcja wiąże z przeniesieniem księdza z Obornik do Krakowa.

17 lutego rozpoczął się kurs przedmałżeński. Kilkadziesiąt osób uczestniczy w konferencjach głoszonych przez duszpasterzy oraz wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez
trenera z poradni rodzinnej.

20 lutego odbyło się comiesięczne spotkanie modlitewne Koła Przyjaciół Radia Maryja. O godz. 18.00 członkowie Koła odmówili modlitwę różańcową przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, a o 18.30 uczestniczyli we Mszy św. w intencji Ojczyzny, Kościoła, Ojca Świętego, kapłanów, Radia Maryja, Telewizji Trwam i ofiarodawców.

24 lutego odbyło się spotkanie Forum Katolików Świeckich. Przedmiotem spotkania była refleksja nad nauczaniem papieskim i wydarzeniami z życia parafii.

25 lutego symbolicznym gestem posypania głów popiołem, parafie rozpoczęły przeżywanie okresu Wielkiego Postu.


1 kwietnia o godz. 18.30. została odprawiona Msza św. w intencji rodziców i ich dzieci tworzących wspólnotę Żywego Różańca.

2 kwietnia obchodziliśmy IV rocznicę narodzin dla nieba Sługi Bożego Jana Pawła II. Z tej okazji o godz. 18.30 w kościele NSPJ została odprawiona Msza św. o Jego rychłą beatyfikację i kanonizację, a po Mszy św. odbyło się nabożeństwo okolicznościowe przy pomniku.

2 kwietnia, w 4. rocznicę odejścia do domu Ojca Sługi Bożego Jana Pawła II, o godz. 20.00 młodzież parafii AP i JT zorganizowała czuwanie z Janem Pawłem II. Zakończono je po godz. 21.37.

3 kwietnia o godz. 18.30 została odprawiona Msza św. w intencjach: o jedność Kościoła w Polsce, rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II, za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów, kapłanów i Akcję Katolicką.

Od II niedzieli Wielkiego Postu zostało wśród dzieci rozprowadzonych 250 skarbonek Caritas - "Jałmużna wielkopostna 2009". Dochód z akcji, organizowanej wspólnie z Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, przeznaczony będzie na leczenie i rehabilitację najbardziej potrzebujących dzieci oraz osób starszych.

Przeprowadzona w drugą niedzielę Wielkiego Postu przykościelna zbiórka pieniężna do puszek na pomoc polskim misjonarzom i ich podopiecznym wyniosła 1.885 zł. Pieniądze zostały przekazane do Referatu Misyjnego w Kurii Wrocławskiej.

Podczas tegorocznego Wielkiego Postu (od pierwszej do piątej niedzieli włącznie) przed nabożeństwami Gorzkich Żali wyświetlany był w Domu Katolickim fragment filmu pt. "Pasja" w reż. M. Gibsona oraz odczytywane były wybrane fragmenty objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich dotyczące Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W dniach od 5 do 8 kwietnia przeżywaliśmy w parafii NSPJ rekolekcje wielkopostne. Przez Słowo Boże, sakrament pokuty i Eucharystię przygotowywaliśmy się na wielkie wydarzenia Triduum Paschalnego. Naszym przewodnikiem na tej duchowej drodze był ks. Michał Pastuszka SDS. Spotkania rekolekcyjne odbywały się również w kaplicy w Kuraszkowie.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 12 kwietnia uroczystej Procesji i Mszy św. Rezurekcyjnej o godz. 6.00 przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Tomasz Raćkos SDS - dyrektor studiów i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie.

17 kwietnia odbyło się comiesięczne spotkanie modlitewne Koła Przyjaciół Radia Maryja. O godz. 18.00 modlitwa
różańcowa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, a o 18.30 została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny, Kościoła, Ojca świętego, kapłanów, Radia Maryja, Telewizji Trwam i ofiarodawców.

19 kwietnia w II Niedzielę Wielkanocną obchodziliśmy Święto Bożego Miłosierdzia. Z tej okazji o 15.00 (w Godzinie Miłosierdzia) w kościele zostało odprawione okolicznościowe nabożeństwo. Po nabożeństwie w Domu Katolickim odbyło się spotkanie w radości zorganizowane przez grupę Czcicieli Bożego Miłosierdzia.

Zbiórki pieniężne: 5.IV. na dożywianie dzieci zebrano w parafii NSPJ 959,46 zł., w parafii JTiAP 2252,98 zł. 26.IV. na kataklizmy: w parafii NSPJ 1040 zł., w parafii JTiAP 2440 zł. 3.V. na dożywianie: w parafii NSPJ 754,27 zł., w parafii JTiAP 992,75 zł. (w tym Golędzinów 66,10 zł).

26 kwietnia przeprowadzono przykościelną zbiórkę pieniężną do puszek na ofiary kataklizmu we Włoszech i pogorzelców z Kamienia Pomorskiego. Zebrana kwota wyniosła 2.440 zł. Pieniądze zostaną przekazane do Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. W imieniu poszkodowanych składamy wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać oraz dziękujemy Paniom z Akcji Katolickiej za przeprowadzenie tej zbiórki.

Dziękujemy dzieciom za ofiary składane w Wielkim Poście do skarbonek w ramach "Jałmużny Wielkopostnej". Uzbierano kwotę w wysokości 926 zł i 81 gr. Do ?Caritas? przekazano 326 zł, a na leczenie i rehabilitację jednego chorego dziecka z naszej parafii 600 zł.

W dniach 1-3 maja grupa rodzin z Obornik, Wrocławia, a także z kilku innych miast przeżywała rekolekcje w Bardzie Śląskim. W rekolekcjach udział wzięło około 50 osób. Ksiądz rekolekcjonista, Andrzej Żelazo zaproponował temat "O prawdziwej pobożności".

3 maja o godz. 11 w kościele JT i AP została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem władz miasta i kombatantów.

4 maja młodzież z parafii JT i AP przyjęła sakrament bierzmowania.

4 maja Ks. Biskup Andrzej Siemieniewski podczas Mszy św. o godz. 17.00 udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii NSPJ.

8 maja o godz. 18.30 z inicjatywy Akcji Katolickiej w kościele NSPJ została odprawiona Msza św. z homilią w stałych comiesięcznych intencjach.

10 maja na dodatkowej Mszy św. o godz. 11.00 w kościele NSPJ odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci z kl. II ze Szkoły Podstawowej nr 2. W Białym Tygodniu dzieci i ich rodzice uczestniczyli codziennie w Mszach św. z kazaniem o godz. 18.30.

15 maja o godz. 18.30 w kościele NSPJ Mszą św. w stałych intencjach rozpoczęło się kolejne spotkanie modlitewne Koła Przyjaciół Radia Maryja. Po Mszy św. została odmówiona modlitwa różańcowa.

17 maja na dodatkowej Mszy św. o godz. 11.00 w kościele NSPJ odbyła się uroczystość rocznicy I Komunii świętej dzieci z parafii.

17 maja w kaplicy mszalnej w Golędzinowie odbyła się uroczystość I Komunii św. w Kaplicy Mszalnej.

19 maja u JT i AP odbyło się kolejne spotkanie parafialnego Forum Katolików Świeckich. Na spotkaniu oprócz aktualnych spraw Kościoła i parafii omawiana była encyklika Ojca Św. Pawła VI .Humanae Vitae. (o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego).

24 maja dzieci z klas drugich ze Szkoły Podstawowej nr 3 przyjęły I Komunię św.

28 maja o godz. 18.30 w kościele NSPJ została odprawiona Msza św. z kazaniem w intencji słuchaczy i wykładowców Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

31 maja w parafiui JT i AP odbyła się uroczystość rocznicy I Komunii św.

Przez cały maj odprawialiśmy w naszych kościołach nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny.

1 czerwca w kościele NSPJ o godz. 18.30. została odprawiona Msza św. w intencji rodziców i ich dzieci tworzących wspólnotę Różańca.

1 czerwca ks. proboszcz parafii JtiAP Franciszek Jadamus wyleciał samolotem z Wrocławia przez Monachium i Hongkong do Australii, aby dla pracujących tam polskich salwatorian ów wygłosić rekolekcje kapłańskie. Od poniedziałku 15 czerwca do piątku 19 czerwca 2009 wspólnota salwatorianów w Australii pod kierownictwem ks. Franciszka Jadamusa SDS, zebrała się na rekolekcjach w Shoalwater (Australia Zachodnia). Ks. Franciszek dzielił się z nami doświadczeniem kapłańskim i pastoralnym ze swych 40 lat kapłaństwa. Jego słowa ożywiły i umocniły nasze kapłańskie i zakonne powołanie do głoszenia Chrystusa Zbawiciela na ziemi australijskiej. Ze względu na dystans, jaki dzieli nasze placówki w Australii, czas rekolekcji był wspaniałą okazją do budowania wspólnoty zakonnej oraz dzielenia się naszą salwatoriańską duchowością. Podczas rekolekcji wielu z naszych współbraci obchodziło swoje rocznice święceń kapłańskich.

6 czerwca Akcja Katolicka zorganizowała pielgrzymkę do Diecezjalnego Sanktuarium NMP Matki Nowej Ewangelizacji w Sobótce.

11 czerwca obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej . Boże Ciało. Po Mszy św. w kościele NSPJ o 9.45 tradycyjnie odbyła się procesja do czterech ołtarzy. Trasa przebiegała ulicami: Kard. Wyszyńskiego, Dworcową i Trzebnicką do kościoła św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego. Ołtarze przygotowali: I . Akcja Katolicka, II . Kombatanci, Sybiracy i Harcerze, III . Koło Przyjaciół Radia Maryja, IV . Wspólnota Rodzin z parafii JtiAP. Procesję prowadził ks. Robert Stachowiak, prefekt w WSD Salwatorianów w Bagnie. W tym dniu ofiary, które wierni składali na tacę, przeznaczone były na kształcenie alumnów.

12 czerwca o godz. 18.30 z inicjatywy Akcji Katolickiej w kościele NSPJ została odprawiona Msza św. z homilią w stałych comiesięcznych intencjach.

13 czerwca w liturgiczne wspomnienie św. Antoniego, współpatrona naszego kościoła i naszej parafii, o godz. 14.00 była odprawiona Msza św. za żyjących i zmarłych czcicieli św. Antoniego ze Związku Ekspatriowanych z Husiatyna, Czabarówki i okolic. Mszę św. odprawił i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Maciej Figarski

14 czerwca w parafii JTiAP obchodziliśmy odpust ku czci św. Antoniego. Sumie odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Aleksander Jasiński z Wyższego Seminarium Duchownego w Bagnie.

18 czerwca na zakończenie Oktawy Bożego Ciała o 18.30 zw kościele NSPJ ostała odprawiona Msza św. z formularza o Najświętszym Sakramencie. Przed błogosławieństwem tradycyjnie zostały poświęcone wianki z ziół i kwiatów.

19 czerwca obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa . patronalne święto naszego kościoła i całej wspólnoty parafialnej NSPJ.

19 czerwca był także ostatnim dniem roku szkolnego 2008/2009. Dzieci i młodzież parafii NSPJ uczestniczyły w tym dniu o godz. 8.00 we Mszy św. z kazaniem okolicznościowym.

19 czerwca o godz. 18.30 Mszą św. z homilią w stałych intencjach w kościele NSPJ rozpoczęło się kolejne spotkanie modlitewne Koła Przyjaciół Radia Maryja. Po Mszy św. została odmówiona modlitwa różańcowa.

21 czerwca obchodziliśmy uroczystość odpustową parafii NSPJ. O godz. 9.45 uroczystą Mszę św. z kazaniem odpustowym odprawił ks. Tomasz Raćkos . dyrektor studiów i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Bagnie. Ks. Tomasz głosił Słowo Boże również na pozostałych Mszach św. w tym dniu.

27 czerwca odbyła się pielgrzymka autokarowa do Matki Bożej Częstochowskiej zorganizowana przez Akcję Katolicką.

30 czerwca posługę w parafii NSPJ zakończyli: ksiądz proboszcz Edward Seremet, ks. Maciej Borowski i ks. Wiesław Waldon. Ks. Edward został skierowany do pracy w parafii NMP Matki Zbawiciela w Warszawie, ks. Maciej do parafii Wniebowzięcia NMP w Bagnie, ks. Wiesław do parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi w Trzebnicy.

Przez cały czerwiec codziennie odprawialiśmy w naszych kościołach nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

28 czerwca w kaplicy mszalnej pod wezwaniem NMP Nieustającej Pomocy, w Golędzinowie obchodzona była uroczystość odpustowa. Kazanie wygłosił ks. ekonom z Bagna Aleksander Jasiński.

30 czerwca posługę w parafii św. JT i AP zakończył ksiądz Krystian Kolba, który został przeniesiony do Bagna, gdzie objął funkcję ojca duchownego alumnów naszego Seminarium.

Od 1 lipca w parafii JT i AP pojawili się nowi księża: ks. dr Dariusz Zielonka i ks. mgr Sebastian Bratek. Ks. Dariusz, oprócz dotychczasowej funkcji wykładowcy teologii dogmatycznej w Seminarium Duchownym w Bagnie, będzie pełnił w naszej parafii funkcję katechety w Szkole Podstawowej nr 3 oraz superiora naszej wspólnoty zakonnej. Natomiast ks. Sebastian będzie wikariuszem parafialnym i katechetą w Liceum Ogólnokształcącym.

Od 1 lipca należą do wspólnoty Salwatorianów przy ul. Kard. Wyszyńskiego 23 oraz pełnią w parafii posługę duszpasterską: ks. dr Maciej Chwarścianek . proboszcz i superior, ks. dr Bogdan Giemza . praca naukowa i wicesuperior, ks. Michał Meisner . Wikariusz, ks. Aleksander Sapel . Katecheta.

Z początkiem lipca na własną prośbę zakończył w parafii NSPJ swoją wieloletnią posługę organista Pan Janusz Widziszewski. Dziękujemy Panu Januszowi za jego zaangażowanie i obietnicę pomocy w wyjątkowych sytuacjach. Posługę organisty będzie pełnił Pan Stanisław Kulik, grając w dni świąteczne oraz podczas Mszy św. obrzędowych.

4 lipca podczas Mszy św. o godz. 18.30 w parafii NSPJ dziekan . ks. Tadeusz Kosior dokonał oficjalnego wprowadzenia ks. Macieja Chwarścianka na urząd proboszcza parafii NSPJ.

5 lipca odbyła się przed kościołem zbiórka pieniężna do puszek dla Trzebnickiego Stowarzyszenia .Uśmiech Dziecka prowadzącego Warsztat terapii zajęciowej dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie.

12 lipca ofiary zbierane w kościele NSPJ były przeznaczona na pomoc ludziom dotkniętym powodzią. Taca wyniosła 5185.00 zł.

12 lipca Koło Przyjaciół Radia Maryja uczestniczyło w dorocznej pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

W połowie lipca trójka parafian JT i AP odnowiła krzyż misyjny, znajdujący się przy wejściu głównym do kościoła. Bóg zapłać!

Od 24 do 31 lipca ministranci JT i AP wraz z ks. Maciejem Figarskim przebywali na kilkudniowym wypoczynku w Jaworkach, w Pieninach. Dziękujemy za dofinansowanie ich wakacyjnego wyjazdu w kwocie około 1.600 zł.

25 lipca we wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców modlono się za wszystkich podróżujących podczas Mszy św. o godz. 18.30. Po niej nastąpił obrzęd błogosławienia kierowców i pojazdów.

26 lipca członkowie Trzebnickiego Stowarzyszenia .Uśmiech Dziecka., prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, zbierali ofiary do puszek na działalność stowarzyszenia. Zebrano kwotę w wysokości 963.07 zł.

26 lipca we wspomnienie św. Joachima i św. Anny, rodziców Matki Bożej, obchodzony był odpust w kaplicy mszalnej w Kowalach. Odpustowe kazanie wygłosił ks. Aleksander Sapel. Z racji wspomnienia liturgicznego św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących po Mszy św. o 17.00 odbyło się krótkie nabożeństwo do św. Krzysztofa, a następnie kapłan na parkingu poświęcił wszystkie znajdujące się tam pojazdy.

1 sierpnia wyruszyła, kolejna już, 28 Wrocławska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. W ramach tej pielgrzymki była grupa salwatoriańska, w której znaleźli się pielgrzymi z naszych parafii. Wśród pielgrzymów podążał kilka dni ks. wikariusz Sebastian Bratek SDS.

2 oraz 30 sierpnia Czciciele Miłosierdzia Bożego zorganizowali i uczestniczyli w pielgrzymce do Lichenia.

4 sierpnia gościliśmy pielgrzymów z Głogowa, zdążających na Jasną Górę. Do Obornik przybyli około południa. Zatrzymali się przy naszym kościele na wspólną Eucharystię, posiłek i krótki wypoczynek. Grupa pielgrzymkowa liczyła około 500 osób. Nasza parafia gościnnie ich przyjęła i poczęstowała posiłkiem. Na ten cel do puszek zebraliśmy 1886,64 zł i cała suma została przeznaczona na potrzeby pielgrzymów. Za ofiary pieniężne i rzeczowe pielgrzymi z serca podziękowali i obiecali modlitwę w naszej intencji przed obrazem Jasnogórskiej Pani.

15 sierpnia w parafii NSPJ miała miejsce wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja wieczysta jest to nieprzerwana adoracja Najświętszego Sakramentu oddawana przez osoby lub wspólnoty religijne w obrębie kolejnych parafii w diecezji.

15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz przypadające w tym dniu święto Wojska Polskiego w kościele NSPJ o godz. 12.30 została odprawiona uroczysta Msza św., z udziałem władz miasta, kombatantów i pocztów sztandarowych, podczas której modlono się za ojczyznę.

18 sierpnia grupa ministrantów z Golędzinowa wyjechała na jednodniową wycieczkę do Wrocławia. Odwiedzili ZOO, spacerowali po Rynku i odbyli rejs statkiem po Odrze.

Od 21 do 24 sierpnia ks. Maciej Figarski wyjechał ze scholą na kilkudniowy wypoczynek w Góry Świętokrzyskie. Bóg zapłać za Wasze wsparcie tego wyjazdu w kwocie 1035,82 zł.

29 sierpnia w Kuraszkowie miały miejsce Dożynki Gminne Obornik Śląskich. O godz. 13.00 została odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony.

30 sierpnia czciciele Miłosierdzia Bożego zorganizowali jednodniową pielg. do Lichenia.

1 września zostały odprawione Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego.

6 września w pierwszą niedzielę miesiąca. członkowie Akcji Katolickiej prowadzili zbiórkę do puszek na dożywianie dzieci w naszych szkołach . W parafii JT i AP zebrano 1662,34 zł (w tym w Golędzinowie 69,14 zł.), a w parafii NSPJ
- 474,60 zł.

Ze względu na wydłużający się czas załatwiania formalności związanych z pobytem ks. Aleksandra Sapla SDS w Polsce (ks. Aleksander ma obywatelstwo białoruskie), które są konieczne do podjęcia obowiązków katechetycznych, do wspólnoty Salwatorianów przy ul. Kard. Wyszyńskiego został skierowany na stałe ks. Ireneusz Pelka SDS. Podjął on obowiązki katechety w gimnazjum w Obornikach Śląskich. Ks. Aleksander oczekuje na dalsze decyzje przełożonych.

6 września w pierwszą niedzielę miesiąca, członkowie Akcji Katolickiej zbierali ofiary do puszek na dożywianie dzieci w naszych szkołach.

8 września Kościół obchodził Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu duszpasterze salwatorianie przeżywali swoje kolejne rocznice złożenia swoich ślubów zakonnych.

11 września o 18.30 w NSPJ odprawiona została Msza św. w intencjach Akcji Katolickiej. Po Mszy św. odbyło się spotkanie Akcji Katolickiej w Domu Katolickim.

13 września z okazji święta Podwyższenia Krzyża Świętego, które jest patronalnym świętem Akcji Katolickiej, o godz. 16.00 przy Krzyżu na Grzybku odprawiono nabożeństwo ku czci Krzyża świętego.

13 września po wakacyjnej przerwie, została znowu odprawiana w kościele JT i AP niedzielna Msza św. wieczorna dla młodzieży o godz. 19.

18 września odbyło się comiesięczne spotkanie modlitewne organizowane prze Koło Przyjaciół Radia Maryja. Modlono się na różańcu oraz o 18.30 sprawowano Mszę św. w intencji Kościoła, Ojca św., ojczyzny, kapłanów oraz dzieła Radia Maryja i TV Trwam.

20 września o godz. 9.45 w kościele NSPJ została odprawiona Msza św. dziękczynna za szczęśliwie przeprowadzony remont wieży naszego kościoła oraz w intencji wszystkich ofiarodawców.

20 września w kościele NSPJ po Mszy św. o godz. 12.30 odbyło się spotkanie organizacyjne rodziców i dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii świętej.

20 września z okazji obchodzonego Dnia Środków Społecznego Przekazu zbierano ofiary do puszek na wsparcie diecezjalnego Radia Rodzina.

20 września o godz. 20 w ramach XVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Trzebnica 2009 odbył się w kościele JT i AP koncert pt. .Śpiewam Panu pieśń nową.. Na zaproszenie Obornickiego Ośrodka Kultury wystąpiła: Ewa Uryga i jej goście oraz Kwartet Smyczkowy Da Kamera z Katowic.

22 września rozpoczął się w parafii JT i AP kurs przedmałżeński, który trwał będzie do 20 października br. Spotkania odbywają się w kolejne wtorki po Mszy św. wieczornej

26 września przeżywaliśmy. Dzień Chorego. W parafii JT i AP o godzinie 10 Mszę św. odprawił i kazanie dla chorych i starszych wiekiem wygłosił ks. Sebastian Bratek. Księża udzielili wszystkim chętnym sakrament chorych. A po Mszy św. odprawiono krótkie nabożeństwo eucharystyczne z błogosławieństwem lourdzkim. Nasi seniorzy i chorzy otrzymali na pamiątkę swego modlitewnego spotkania specjalny obrazek z modlitwą dla chorego.

Przez cały październik dobywały się nabożeństwa różańcowe dla dzieci oraz dorosłych. Dzieci zaznajamiały się na nich z sylwetkami świętych związanych z zakonem św. Franciszka z Asyżu.

4 października Mszą św. o godz. 18.30 młodzież parafii NSPJ rozpoczęła przygotowanie do sakramentu bierzmowania.

4 października w pierwszą niedzielę miesiąca, członkowie Akcji Katolickiej zbierali ofiary do puszek na dożywianie dzieci w naszych szkołach – w parafii JT i AP zebrano 1975,32 zł (w tym w Golędzinowie 46 zł), a w parafii NSPJ - 746,30 zł.

7 października w Święto Matki Bożej Różańcowej na nabożeństwie różańcowym o godzinie 17.30 w kościele JT i AP, ks. Dariusz Zielonka poświęcił pierwsze różańce dzieciom przygotowującym się do I Komunii Św. Podczas tego nabożeństwa dzieci te poprowadziły cały różaniec.

11 października pod hasłem .Jan Paweł II . Papież wolności. przeżywano IX Dzień Papieski organizowany przez Fundację .Dzieło Nowego Tysiąclecia.. W parafii NSPJ modlono się o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II, a po Mszach św. prowadzona była zbiórka do puszek na stypendia naukowe dla ubogiej młodzieży. Z okazji Dnia Papieskiego o godz. 21.00 odbył się Apel Papieski. podczas Mszy św. o godz. 12.30 zostało udzielone błogosławieństwo dzieciom, które w obecnych tygodniach obchodzą pierwszą rocznicę urodzin i chrztu św.

11 października w ramach obchodzonego Dnia Papieskiego, odbyła się prowadzona przez Akcję Katolicką przykościelna zbiórka pieniężna do puszek na Fundusz Stypendialny Fundacji . Dzieło Nowego Tysiąclecia. Z ofiarowanych i zebranych pieniędzy fundowane są stypendia dla zdolnej młodzieży, pochodzącej z ubogich rodzin.

13 października odbyło się spotkanie parafialnego Forum Katolików Świeckich.

14 października odbyło się spotkanie Grupy Modlitewnej Czcicieli Miłosierdzia Bożego. Spotkanie poprowadził opiekun grupy ks. Ireneusz Pelka SDS.

16 października odbyło się comiesięczne spotkanie modlitewne organizowane prze Koło Przyjaciół Radia Maryja.

17 października odbyła się tradycyjna Piesza Pielgrzymka do Grobu św. Jadwigi, organizowana przez Wspólnotę Kościoła Domowego. Wymarsz, po błogosławieństwie na drogę, nastąpił o godz. 10. Pielgrzymce przewodniczyli ks. Sebastian Bratek, ks. Maciej Figarski i ks. Michał Meissner. W grupie obornickiej wędrowali dwaj klerycy WSD Salwatorianów z Bagna: kl. Tomasz i kl. Siergiej.

28 października w kalendarzu liturgicznym obchodziliśmy święto św. Judy Tadeusza, jednego z patronów naszego kościoła i naszej parafii. Św. Apostoła Judę Tadeusza uczciliśmy w samym dniu jego wspomnienia na Mszach św. o 8.30 i 18.

31 października w parafii JT i AP młodzież przygotowała nocne czuwanie modlitewne: Holly wins pt. .Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, . czyli jak wyobrażamy sobie niebo.. Czuwanie trwało od godz. 21.00, a zakończyło się Mszą św. o godz. 24.00.

W listopadzie codziennie rano o 8.30 odprawialiśmy Mszę świętą za zmarłych poleconych naszym modlitwom w wypominkach. Przed Mszą św. wieczorną czytaliśmy kartki wypominkowe i odmawialiśmy różaniec za zmarłychi.

1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych, o godz. 14.00 na cmentarzu została odprawiona Msza św. koncelebrowana w intencji zmarłych parafian oraz zmarłych spoczywających na obornickich cmentarzach. Homilię wygłosił ks. Sebastian Bratek SDS. Po Mszy odbyła się procesja z modlitwą za zmarłych.

1 listopada w pierwszą niedzielę miesiąca, członkowie Akcji Katolickiej zbierali ofiary do puszek na dożywianie dzieci w naszych szkołach.

2 listopada we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny, o godz. 19.30 na cmentarzu odbyła się procesja z modlitwą różańcową za wszystkich zmarłych.

3 listopada w kalendarzu liturgicznym wspomnienie św. Huberta, patrona leśników i myśliwych, na uroczystej Mszy św. wieczornej o 18.00 modliliśmy się w intencji wszystkich pracowników naszego nadleśnictwa. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Krzysztof Dorna SDS, kapelan konnej pielgrzymki do Lichenia.

7 listopada odwiedziliśmy chorych i osoby starsze.

8 listopada w Kościele przeżywano Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Modlono się za tych chrześcijan, którzy doznają cierpień z powodu swojej wiary. Kościoły prześladowane można było wesprzeć składając po Mszach św. ofiary do puszek.

11 listopada o godz. 11.00 w kościele JT i AP została odprawiona przez ks. Sebastiana Bratka Msza św. w intencji Ojczyzny

12 listopada o 18.30 w kościele NSPJ sprawowano Mszę św. w intencjach Akcji Katolickiej.

13 listopada o godz. 19.15 w Domu Katolickim odbyło się kolejne spotkanie w ramach .Wieczorów Nikodema.. Temat katechezy brzmiał: .Oczyścić czyściec?! Wyobrażenia ludowe a oficjalna nauka Kościoła na temat czyśćca.. Katechezę poprowadził ks. dr Dariusz Zielonka SDS.

15 listopada w trzecią niedzielę miesiąca, w kościele NSPJ w godz. od 15.00 do 18.30 miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu.

Rozpoczął się I etap prac przy wymianie dachu kościoła NSPJ. Kosztorys, który został przygotowany dwa lata temu, zakłada, iż całość może wynieść 774 tys. zł. Obecne prace będą kosztowały 121 tys. zł, z czego 110 tys. pochodzi z dotacji Urzędu Marszałkowskiego oraz pomocy Urzędu Miejskiego. Dalsze etapy remontu będą możliwe, jeśli parafia uzyska kolejne dotacje. Zawsze jednak potrzebny jest tzw. wkład własny. Dlatego głównie na ten cel będą kierowane ofiary składane w kościele NSPJ w drugą niedzielę miesiąca.

16 listopada przypadało wspomnienie Matki Bożej Ostrobramskiej, patronki kaplicy w Kuraszkowie. Z tej okazji w niedzielę 15 listopada o godz. 11.00 została w Kuraszkowie odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Ireneusz Kiełbasa SDS.

17 listopada odbyło się spotkanie uczestników Forum Katolików Świeckich.

19 listopada o godz. 19.00 w Domu Katolickim odbyło się walne spotkanie członków międzyparafialnego zespołu .Caritas. oraz chętnych, którzy chcieliby zaangażować się w działalność charytatywną. Na spotkaniu wybrano nowy zarząd, w którego skład weszli: Prezes: Pani Anna Giermek, Sekretarz: Pani Elżbieta Stachurska, Skarbnik: Pan Kazimierz Wróbel. Na spotkaniu omówiono także bieżące sprawy w działalności międzyparafialnego .Caritas.

20 listopada Koło Przyjaciół Radia Maryja uczestniczyło w comiesięcznym spotkaniu modlitewnym. O godz. 18.00 w kościele NSPJ odmówiono różaniec z czytaniem wypominek, po nim o 18.30 została odprawiona Msza św. w poleconych intencjach.

Zgodnie ze zwyczajem parafii NSPJ panowie kościelni Pan Jerzy Hen i Pan Henryk Szkwerko rozpoczęli roznoszenie opłatków świątecznych.

21 listopada z okazji wspomnienia św. Cecylii dziecięca Schola liturgiczna "Oaza Judy" wystąpiła na XI Przeglądzie Piosenki Religijnej w Dobroszycach. Świetnie zaśpiewała 2 piosenki pod kierownictwem Anny i Patryka, którzy przygotowali dzieci do występu i stale służą naszej scholi swoimi muzycznymi talentami. Obok występu uczestniczyliśmy we fragmencie koncertu gościa Cecyliady Antoniny Krzysztoń. Wyjazd zorganizował ks. Dariusz Zielonka SDS.

22 listopada w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, obchodzono uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Swoje święto obchodziła Akcja Katolicka. Akcja Katolicka jest miejscem bliższej współpracy świeckich i duchownych, daje możliwość zaangażowania w ramach struktur Kościoła. Dziękujemy członkom Akcji Katolickiej za dobro czynione w naszej parafii i życzymy Bożego błogosławieństwa. Jednocześnie zapraszamy chętnych, którzy chcieliby bliżej zaangażować się w życie parafii, do członkostwa w Akcji Katolickiej.

24 listopada w parafii JT i AP po Mszy św. wieczornej o 18.30 zainicjował spotkania .Krąg Biblijny. prowadzony przez ks. Sebastiana Bratka. Serdecznie zapraszamy tych, którzy pragną pogłębić wiedzę z zakresu Pisma Świętego.

28 listopada pod przewodnictwem Ks. Ireneusza Pelki SDS odbyła się pielgrzymka autokarowa do sanktuarium św. Anny Samotrzeciej na Górze św. Anny. W programie była pielgrzymki była wspólna modlitwa, Msza św. oraz zwiedzanie
sanktuarium.
 

powrót do góry