Święta Agnieszka z Pragi

Stosunkowo "nową" świętą, bo wyniesioną na ołtarze przez papieża Jana Pawła II 12 listopada 1989 r. jest św. Agnieszka z Pragi, zwana też św. Agnieszką czeską.

Św. Agnieszka przyszła na świat w roku 1205 w Pradze, jako córka króla Czech Przemysława Ottokara I i siostry króla Węgier Konstancji. Gdy miała trzy lata postanowiono wydać ją za mąż za jednego z synów Henryka Brodatego, jednak, jak się później okazało, Boże plany co do jej losów były inne. Wprawdzie w 1216r. pojechała ze swą starszą siostrą Anną na dwór polski (przebywała głównie w Trzebnicy,  najprawdopodobniej pod opieką św. Jadwigi), ale za żadnego z synów Henryka Brodatego nie wyszła, bo dwóch z nich zmarło młodo, a trzeci ożenił się z jej siostrą Anną. Wobec takiego obrotu sprawy obiecano jej rękę synowi cesarza Fryderyka II, ale i to małżeństwo nie doszło do skutku. Dalszym planom matrymonialnym zapobiegła sama święta postanawiając być wierną złożonemu ślubowi czystości i interweniując w tej sprawie u papieża Grzegorza IX i uzyskując od niego swobodę decydowania.

Dowiedziawszy się o przeżyciach św. Klary z Asyżu i pragnąc jak ona praktykować franciszkańskie ubóstwo św. Agnieszka ufundowała w 1233r. w Pradze szpital i klasztor klarysek, zwany czeskim Asyżem, do którego w 1234r. sama wstąpiła. W tym samym 1234r. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego złożyła śluby zakonne.
W swym życiu święta wiele chorowała i cierpiała z miłości do Boga. Mając świadomość, że wszystko przemija, tylko Boża prawda jest wieczna, przyjmowała z ufnością, to wszystko, co ją spotykało. Wypełniała posługi miłosierne wobec wszystkich potrzebujących, nie patrząc na ich pochodzenie, przekonania czy sposób myślenia. Służyła także pomocą duchową ludziom młodym, pragnącym poświęcić się Bogu przez życie zakonne.

Przez prawie dwadzieścia lat korespondowała ze św. Klarą z Asyżu, która nie szczędziła jej słów zachęty do wytrwania na wybranej drodze, pisała między innymi: "Pamiętaj o swoim powołaniu... To, co robisz, czyń dobrze! Nigdy się nie cofaj. Przeciwnie, spiesz się i biegnij lekkim krokiem, nie potykając się o kamienie po drodze. Bądź ufna, radosna, wesoła... Postępuj przy tym rozważnie po drodze szczęścia."

Św. Agnieszka zmarła 2 lub 6 marca 1282 roku w opinii świętości.

Opracowała na podstawie książki ks. Wincentego Zalewskiego sdb "Święci na każdy dzień"
Amelia Pasternak