Wierzymy, ze każda osoba, upośledzona lub nie, posiada jedyną i tajemniczą wartość.

Początek zrobił Jean Vanier

We współczesnym świecie jesteśmy świadkami rozwijającej się w niezwykłym tempie cywilizacji śmierci. Osoby chore, upośledzone i cierpiące są odrzucane. Istnienie wspólnot ruchu „Wiara i Światło” to wyzwanie, wyrażenie niezgody na taki świat. Osoby tworzące wspólnotę łączy głęboka wiara w to, że każda osoba, niezależnie od swoich darów czy ograniczeń, ma takie samo jak inni człowieczeństwo. Ma niepowtarzalną i świętą wartość, równą godność i jednakowe prawa: prawo do życia, do opieki, do miejsca, które będzie dla niej domem, do edukacji, do pracy, ale także - skoro najgłębszą potrzebą ludzkiej istoty jest kochać i być kochanym - prawo do przyjaźni, do komunii i do życia duchowego.

Wspólnota „Wiary i Światła” to grupa, w której tworzy się więzy podobne do rodzinnych, gdzie każdy jest akceptowany, kochany, ma swoje prawa i obowiązki. Najbliżej naszych parafii osoby niepełnosprawne, ich rodzice oraz przyjaciele spotykają się w Trzebnicy, w budynku dzierżawionym od sióstr boromeuszek przez Trzebnickie Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” przy ul. Stawowej 1. Osoby z niepełnosprawnością oprócz normalnych zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej spotykają się tam także we wspólnocie wiary na modlitwie, na wspólnym sprawowaniu sakramentów świętych. Wspólnota jest miejscem, gdzie każda osoba niepełnosprawna intelektualnie (a także i w pełni sprawna) może budować relacje z Bogiem, dzielić się swoją duchowością z innymi. Jedną z form budowania jedności i miłości są wyjazdy integracyjne i pielgrzymki, np. wyjazd 14 czerwca br. na Festyn Rodzinny 2008 w Jelczu-Laskowicach oraz udział w pielgrzymce do Lichenia 21 czerwca br. Organizowanie takich spotkań oraz uczestnictwo w nich (niejednokrotnie po raz pierwszy) rodziców wspólnie ze swoimi dorosłymi dziećmi ukazuje im wszystkim, że izolowanie się od społeczeństwa nie jest dobrym pomysłem na życie. Trzeba nam nieustannie przypominać sobie, że jesteśmy po to, by tworzyć więzi budowane na Tym, którego objawił nam Bóg Ojciec – Jezusie Chrystusie. Dlatego jest bardzo ważne, byśmy spotykając się razem coraz lepiej poznawali Jezusa i przyjmowali Jego miłość w osobach z niepełnosprawnością. On to powołał inicjatora ruchu „Wiara i Światło” Jeana Vaniera, który pokazał, w jaki sposób Bóg objawił swoją potęgę w słabości Jezusa, w którym wszystkie słabości ludzkie mogą być przemienione w potęgę miłości i pokoju.
Zbigniew Stachurski
22.06.2008

Osoby chętne do uczestniczenia w spotkaniach wspólnoty w ramach ruchu „Wiara i Światło” – osoby z niepełnosprawnością, ich przyjaciele (wolontariusze), rodzice, opiekunowie - mogą się kontaktować ze wspólnotą poprzez Zbigniewa Stachurskiego, tel. 71 3109538 lub 606823751.


    
 Jean Vanier urodził się w 1928 r. w Szwajcarii jako syn dyplomaty wojskowego. W 1950 r. zrezygnował z kariery wojskowej. Przebywał najpierw w chrześcijańskiej wspólnocie pod Paryżem, gdzie pracował fizycznie i studiował filozofię, spędził także rok we wspólnocie trapistów, a później dwa lata w Fatimie. Po uzyskaniu tytułu doktora zaczął wykładać filozofię na Uniwersytecie w Toronto. W 1964 r. kierowany wewnętrznym powołaniem, Jean Vanier wycofał się z życia naukowego. Zamieszkał razem z dwoma młodymi ludźmi dotkniętymi upośledzeniem umysłowym, których spotkał w przytułku. Swój dom Jean Vanier nazwał „Arką", pragnąc, aby stał się on schronieniem dla odrzuconych i potrzebujących Kilka lat po powstaniu wspólnot "Arki", w 1971 r. z inicjatywy Jeana Vaniera narodził się ruch „Wiara i Światło", który liczy obecnie ponad 1300 wspólnot w ponad 70 krajach świata. Ruch ten zakorzeniony jest w tym samym duchu, co wspólnoty „Arki", ale jego organizacja i sposób działania jest inny. Nie chodzi tutaj o wspólnoty życia, ale o wspólnoty spotkania i dzielenia, w których osoby upośledzone umysłowo spotykają się ze swoimi rodzicami i przyjaciółmi.