UROCZYSTOŚCI - ŚWIĘTA - WSPOMNIENIA

W polskim katolicyzmie można zaobserwować coraz wyraźniejszy podział ludzi wierzących na dwie grupy. Mam na myśli ludzi wierzących i praktykujących oraz wierzących tzw. niepraktykujących ( bądź praktykujących dwa razy do roku ).

Tej drugiej grupy nie będzie pewnie interesował ten artykuł. Ale jest wiele osób praktykujących zadających sobie pytanie, które święto kościelne jest ważniejsze

i kiedy być w kościele, by być w zgodzie ze swoim sumieniem i wyznawaną wiarą.
Zaraz na wstępie trzeba poczynić pewne założenie. Prawo kościelne weszło wtedy, gdy chrześcijaństwo stało się religią państwową i obejmowało szerokie rzesze wiernych. Zaś pierwsi chrześcijanie kierowali się miłością i tęsknotą za swoim Zbawicielem i spotykali się na łamaniu chleba, oczekując rychłego przyjścia Pana.

Nie będę zajmował się, bardzo skomplikowaną zresztą, historią tego problemu, ale zatrzymam się nad dokumentami wynikającymi z reformy Soboru Watykańskiego II.

Charakteryzują się one podkreśleniem misterium paschalnego jako serca roku liturgicznego oraz wyłaniają niedzielę jako najstarszy i pierwszy dzień świąteczny.
Normy roku liturgicznego i kalendarza wydano w 1969 r. W numerach 59 - 61 podana jest tabela pierwszeństwa dni liturgicznych. W tej tabeli są wydzielone trzy działy ( według ważności ):

I Uroczystości
II Święta
III Wspomnienia

I. W uroczystościach według kolejności ważności są wymienione:

1. Triduum Paschalne,

2. Narodzenie, Objawienie, Wniebowstąpienie Pańskie i Zesłanie Ducha Świętego,

- Niedziele Adwentu, Wielkiego Postu, Wielkanocy i Środa Popielcowa,

- Dni Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocy,

3. Uroczystości Pańskie, NMP i świętych w kalendarzu ogólnym,

- wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych ( dzień zaduszny ),

4. Uroczystości własne ( patrona kościoła, miejscowości, patrona zakonu ).

II. Drugim działem w kolejności ważności są święta:

5. Święta Pańskie w kalendarzu ogólnym,

6. Niedziele Narodzenia i okresu zwykłego,

7. Święta Maryjne,

8. Święta własne ( patron diecezji, zgromadzenia ),

9. Dni Adwentu od 17 do 24 XII, Oktawa Narodzenia, dni Wielkiego Postu.

III. Trzeci dział to wspomnienia:

10. Wspomnienia obowiązkowe w kalendarzu ogólnym,

11. Wspomnienia obowiązkowe własne ( patrona miejsca, diecezji ),

12. Wspomnienia dowolne,

13. Dni powszednie.

Ta tabela może jest nieco skomplikowana, ale daje odpowiedź o ważność poszczególnych dni liturgicznych. Kiedy już wiemy o kolejności ważności dni liturgicznych, trzeba by jeszcze kilka słów o obowiązku Mszy Św. w dni świąteczne. Pozwólcie, że zacytuję tutaj jeden z kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego, a mianowicie kanon 1246:

"Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych".

Konferencja Episkopatu może jednak, za uprzednią aprobatą Stolicy Apostolskiej, niektóre z dni świątecznych nakazanych znieść lub przenieść na niedzielę".

Na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej w Polsce są despensy w Objawienie i Wniebowstąpienie Pańskie a także Wniebowzięcie i Niepokalane Poczęcie NMP.

Tyle dokumenty kościelne, ale wypada podsumować słowami św. Pawła:: "Ilekroć spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż Przyjdzie".

Udział w Eucharystii jest nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim przywilejem ludzi Kościoła, który daje największą łaskę i antycypację nieba.

Ks. Antoni Cebula SDS