Jesteśmy powołani do świętości

Jak każda rodzina, każde miasto czy państwo obchodzi święto rodzinne, miejskie czy państwowe, tak i my - chrześcijanie - obchodzimy dzień Wszystkich Świętych.
Lecz kto to jest - święty? Święty jest człowiekiem, który rozpoznał wolę Bożą w swoim życiu i wypełniał ją, który słyszał głos Boga i wprowadzał go v życie. Święty to człowiek, który żył według błogosławieństw z Kazania na Górze. Święty to człowiek, który bohatersko ćwiczył cnoty: wiarę, nadzieję i miłość, i żył według nich, w wierności łasce Bożej. Świętymi są nasi bracia i siostry, którzy po życiu ziemskim są z Chrystusem w niebie i oglądają Go twarzą w twarz.
Święci są ludźmi, którzy tak jak i my pracowali, jedli, spali i modlili się. Często żyli zupełnie normalnie, jak każdy chrześcijanin. Wypełniali codzienne zadania, prace i obowiązki, w rodzinie, w zakonie, w parafii, w zakładzie pracy, w społeczeństwie. Większość ich znajomych nie wiedziała, ani często nawet nie przypuszczała, że żyje ze świętym w rodzinie, w zakonie czy w parafii.
Świętość jest więc powołaniem, które dotyczy nas wszystkich. Bóg powołuje każdego z nas do świętości. Ciebie także wzywa Bóg, abyś został świętym.
Świętość nie jest nagrodą tylko dla wybranych. Jest drogą, na którą Bóg powołuje każdego z nas.
Ojciec Kapucyn Honorat Koźmiński, który żył w XIX wieku napisał: "chciałbym zostać świętym". I rzeczywiście, żył w opinii świętości i kilka lat temu został przez Papieża ogłoszony błogosławionym.
Wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Dlatego dążmy do świętości!
Jezus ukazuje nam w Ewangelii bardzo konkretną drogę do świętości. Jeżeli chcesz zostać świętym - bądź ubogi wobec Boga! Nie używaj przemocy. Przeciwnie - kochaj ludzi! Bądź sprawiedliwy w twojej pracy, w twoich stosunkach międzyludzkich. Bądź miłosierny i łaskawy! Miej czyste serce! Wprowadzaj pokój! Bądź cierpliwy i wytrwały, gdy inni będą ci złorzeczyć i cię prześladować! Raduj się w Panu! Oto droga świętości, idź tą drogą, a będziesz mieszkał z Bogiem w niebie na wieki.

O. Wieslaw Wróbel, OFMCap