WIECZERZA WIGILIJNA

WIGILIJNY WIECZÓR

Wigilijny wieczór Święta Bożego Narodzenia ma w całym Kościele powszechnym szczególnie uroczysty charakter. Najważniejszym wydarzeniem wigilijnego wieczoru jest dzielenie się opłatkiem. Łączy ono wszystkich Polaków w jedną rodzinę. Opłatek jest pięknym znakiem prostego i radosnego uczestnictwa chrześcijan w liturgii Eucharystii - takiego, które nie oddziela Ofiary Chrystusa od naszej domowej codzienności. Nie przypadkiem Chrystus - dar Boga Ojca dla świata - przyszedł na ziemię właśnie w miasteczku Bethlehem, co znaczy: Dom chleba. Wigilia i Święta Bożego Narodzenia - to dni naszego pojednania z Bogiem i ludźmi. Znani jesteśmy w świecie z otwartości i gościnności. Obejmijmy nią również Boga. Wejdźmy w tajemniczy czas Świąt z czystymi sercami. Sakrament Pokuty i udział w Komunii Świętej niech dodadzą mocy naszej wspólnej modlitwie za nas wszystkich, za naszą Ojczyznę, za Kościół i za wszystkich ludzi na świecie - naszych braci.

OBRZĘD WIECZERZY WIGILIJNEJ

PROWADZĄCY: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

PROWADZĄCY: W tej uroczystej chwili, kiedy mamy zasiąść do Wigilijnej Wieczerzy, wychwalajmy Boga, naszego Ojca, za tą Świętą Noc - pamiątkę Nocy, w której narodził się Chrystus. Przypomnijmy sobie słowa z Ewangelii według św. Łukasza:

CZYTAJĄCY EWANGELIĘ: “ W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.”

WSPÓLNA MODLITWA RODZINNA

PROWADZĄCY: Prośmy Chrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić, powtarzając słowa: Wysłuchaj nas, Panie.

WSZYSCY: Wysłuchaj nas, Panie!

PROWADZĄCY: Panie Jezu, urodzony w stajni i odrzucony przez ludzi, udziel nam ducha gościnności wobec naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych ...Ciebie prosimy -

WSZYSCY: Wysłuchaj nas, Panie!

PROWADZĄCY: Panie Jezu, złącz nas tej Nocy ze wszystkimi opuszczonymi, samotnymi, chorymi i nieszczęśliwymi. Pociesz ich i umocnij Dobrą Nowiną Bożego Narodzenia ...Ciebie prosimy -

WSZYSCY: Wysłuchaj nas, Panie!

PROWADZĄCY: Zjednoczeni z całym Kościołem i całą ludzkością, dla której Chrystus stał się Człowiekiem, módlmy się jako dzieci jednego Ojca: Ojcze nasz ...

PROWADZĄCY: W ten wyjątkowy Wieczór wspomnijmy również naszych bliskich zmarłych ..., aby mogli cieszyć się wiecznym szczęściem przebywania z Bogiem w Niebie. Módlmy się wspólnie: Wieczny odpoczynek ...

PROWADZĄCY: Módlmy się również za naszych bliskich przebywających za granicą polecając ich opiece Bożej za pośrednictwem Maryi. Odmówmy w tej intencji: Pod Twoją obronę ...

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU WIGILIJNEGO